Znovín

Spoločnosť Znovín Znojmo a.s. patrí k stáliciam moravského vinárstva. Svojou veľkosťou produkcie v českých pomeroch sa zaradzuje ku stredným podnikom. Pre predstavu Znovín denne predá 17.000 fľiaš. Pokiaľ si predstavíte graf typu koláča, potom Znovínu patrí segment 3,5 % všetkých vín, ktoré sa vypijú v Českej republike. 

Sídlo společnosti Znovín

Pre mnohých je Znovín synonymom poctivého a priateľského prístupu k zákazníkovi. Filozofia spoločnosti je založená na dôvere zákazníka. Obchodní partneri často oceňujú predovšetkým stabilnú kvalitu vín a široký sortiment výrobkov, ktorý sa neustále postupne inovuje. Preto Znovínske vinárske portólio uspokojí takmer všetky typy zákazníkov.

Znovín prakticky vstrebáva moderné svetové trendy, zároveň však ctí miestnu tradíciu. Vie rychle reagovať a venuje sa detailom. 

Znovín mnohokrát udával a stále udáva trendy českemu vinárstvu. Bol napríklad prvou spoločnosťou, ktorá zahájila výrobu tzv. riadeného kvasenia v 90.tych rokoch, prvý zaviedol do života dnes už bežne obľúbenú zásielkovú službu. Zapôsobil aktivitami spojujúce víno a umenie v Louckém kláštore, dobre prepojil šport a víno. Spoluorganizoval niekoľko tzv prelomových vinarských výstav. Ako prvý uviedol do života veľmi dobre organizované a stále viac populárne Vinarské putovanie. Je známy tiež svojím prepracovaným Vinárskym turistickým programom

 

 

Žiadne produkty značky Znovín sa nenašli...